vyhledavač reklamních
možností a rádce

marketingy.cz

Noviny a časopisy > Prostějovské radniční listy

Prostějovské radniční listy

Prostějovské radniční listy

Zpravodaj města Prostějova

Prostějovské radniční listy
Perioda: 12× ročně
Náklad: 24 000 ks
Čtenost: 43900 (odhad)
Cena: 0 Kč
Formát: 40 stran, 235x315 mm, barva
Web: webová stránka
Lokalita: Prostějov

Reklama a inzerce Prostějovské radniční listy

Plošná reklama

Celostránka

195 x 272 mm

25 000 Kč

1/2 strany, na výšku

95 x 272 mm

13 500 Kč

1/2 strany, na šířku

195 x 135 mm

13 500 Kč

1/3 strany, na šířku

195 x 88 mm

11 000 Kč

1/4 strany, na šířku

195 x 65 mm

7 500 Kč

1/4 strany, roh

95 x 135 mm

7 500 Kč

1/8 strany, na šířku

195 x 30 mm

4 000 Kč

1/8 strany, roh

95 x 65 mm

4 000 Kč

Ceny inzerce jsou pouze orientační a nejsou závazné. Nejsou uvedeny všechny možné nabídky varianty reklamy. Pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte přímo společnost. Pokud najdete chybu, dejte nám o ní vědět.

Informace o Prostějovské radniční listy

Prostějovské radniční listy, Zpravodaj města Prostějova, vychází 12x ročně v nákladu 24000 ks a má 40 stran.

Chci zde mít svou reklamu

Další reklamní možnosti v okolí

Časopisy v okolí

Zikado

Zdarma Informace KAždé DOmácnost

náklad 495000 ks

Olomoucký kraj

měsíčník pro občany Olomouckého kraje

náklad 295000 ks

15 000 - 135 000 Kč

Noviny Kraje Přerovsko / Prostějovsko

náklad 60000 ks

6000-35000 Kč

Olomoucký kraj – Prostějov

měsíčník pro občany Olomouckého kraje

náklad 54000 ks

5 000 - 40 000 Kč

Olomoucké listy

Měsíčník občanů statutárního města Olomouc

náklad 54000 ks

7 000 - 48 000 Kč

Prostějovské radniční listy

Zpravodaj města Prostějova

náklad 24000 ks

Plumlovský zpravodaj

informační čtvrtletník města Plumlova

náklad 1100 ks

Reklamní plochy v okolí

© 2024 - Marketingy.cz - vyhledavač reklamních možností. Vytvořila mevia.cz. | Opravy a servisy