Lužice
reklama a marketingové možnosti v regionu a okolí

Vzdálenost okolí:

Noviny a zpravodaje

no

Lužický zpravodaj

čtvrtletník obce Lužice

náklad 1 200 ks

Hodonínské listy

Hodonínské listy

měsíčník Městského úřadu v Hodoníně

náklad 11 800 ks

353 - 17 374 Kč

no

Zpravodaj Radnice (Břeclav)

Měsíčník Radnice

náklad 11 000 ks

828 - 12 420 Kč

no

Veselské listy

náklad 5 500 ks

2 000 - 8 000 Kč

no

Kyjovské noviny

náklad 5 500 ks

no

Zpravodaj Strážničan

náklad 2 500 ks

400 - 1 600 Kč

no

Dolní Bojanovice

Zpravodaj Obecního úřadu

náklad 1 300 ks

no

Naše Mutěnice

Zpravodaj Rady obce

náklad 1 250 ks

no

Zpravodaj Moravská Nová Ves

náklad 1 050 ks

200 - 1 200 Kč

Regionální weby

Reklamní služby v místě a okolí

Regionální rádia a televize

Zajímavá místa

© 2021