vyhledavač reklamních
možností

Libiš
reklama a marketingové možnosti v regionu a okolí

Vzdálenost okolí:

Noviny a zpravodaje

Měsíčník Mělnická radnice

Měsíčník Mělnická radnice

zpravodaj rady města

náklad 8770 ks

925 - 18 480 Kč

Městské listy

Městské listy

oficiální noviny Brandýsa n. L. - Staré Boleslavi

náklad 8353 ks

no

Kralupský Zpravodaj

měsíčník města Kralupy nad Vltavou

náklad 3000 ks

Chaberský zpravodaj

Chaberský zpravodaj

pravidelný měsíčník MČ Praha-Dolní Chabry

náklad 1800 ks

550 - 6 000 Kč

no

Vinořský zpravodaj

Informaãní ãtvrtletník Mûstské ãásti Praha-Vinoř

náklad 1600 ks

200 - 2 000 Kč

Ďáblický zpravodaj

Ďáblický zpravodaj

Měsíčník městské části Praha-Ďáblice

náklad 1550 ks

900 - 6 000 Kč

no

Veltruské listy

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy

no

Líbeznický zpravodaj

Zpravodaj obce Líbeznice

no

U nás v Čakovicích

periodický tisk územního samosprávného celku

1 000 - 7 350

Regionální weby

Regionální rádia a televize

Rock Zone

Rock Zone

poslech 71000

Signál rádio

Signál rádio

poslech 136000

Rádio SPIN

Rádio SPIN

poslech 34000

Radio 1

Radio 1

poslech 63000

Hitrádio City 93,7 FM

Hitrádio City 93,7 FM

poslech 161000

Oldies Rádio

Oldies Rádio

poslech 56000

Relax Radio

poslech

Expres FM

Expres FM

poslech 59000

Rock Rádio

Rock Rádio

poslech 219000

Classic Praha

Classic Praha

poslech 29000

PRAHA TV

PRAHA TV

poslech

Zajímavá místa

© 2022 - Marketingy.cz - vyhledavač reklamních možností